અમારા વિશે

વિડિયો

આપણી વાર્તા

zns બ્રાન્ડ

અમારી ટીમ

yjtp

111

yjtp的副本

અમારો શોરૂમ

zns શો રૂમ1
zns શો રૂમ2
zns શો રૂમ 3
zns શો રૂમ 4

અમારી ફેક્ટરીઓ

ઉત્પાદન ક્ષમતા
પીસી / મહિનો
ઉત્પાદન લીડ સમય
મહિનાઓ
MIN જથ્થો
પીસી/રંગ

નિરીક્ષણ ધોરણ: AQL2.5

અમારા સાધનો

પ્રમાણપત્રો